12kroków

Halina Sitko

Sobota
Grupa zamknięta
od 16.00do 18.00

Spotkania odbywać się będą w budynku Bielskiego Towarzystwa Trzeźwości ul. Inwalidów 6 w Bielsku Białej. Termin rozpoczęcia planowany jest na koniec 2017, jednakże dopiero po zebraniu się odpowiedniej liczby osób.

Koszt zajęć 40zł za spotkanie płatne z góry każdego miesiąca.
Koszt materiałów (na cały warsztat) 140zł.

Copyright © 12 KROKOW - Warsztaty rozwoju duchowego.