12kroków

CHRZEŚCIJAŃSKIE ZARZĄDZANIE SOBĄ. WSPÓŁPRACA Z BOGIEM - PAŹDZIERNIK 2017

"Z całą pilnością strzeż swego serca, bo życie tam ma swoje źródło"
(Księga Przysłów 4,23)

 

CHRZEŚCIJAŃSKIE ZARZĄDZANIE SOBĄ. WSPÓŁPRACA Z BOGIEM

 

Dla kogo?
Dla tych, którzy w Bożej perspektywie chcą lepiej siebie poznać i lepiej sobą zarządzać, tak aby żyć pełnią życia, które daje Bóg.

Ile czasu?
Cykl 8 cotygodniowych spotkań (po 3 godziny zegarowe)

Gdzie i kiedy?

Grupa w Piasecznie parafia pw. Św. Anny (środy)
START: dn. 18.10.2017 r. godz. 18.30 – 21.30, kolejne spotkania do 13.12.2017 r. (bez 01.11.17 r.)

Program:

1. Poznaj siebie i swoje obdarowanie
2. Emocje - jak z nich korzystać?
3. Granice - gdzie i po co one są?
4. Obraz siebie – doświadczanie własnej wartości.
5. Asertywność i relacje typu WIN - WIN (wygrany - wygrany)
6. Efektywna komunikacja
7. Miłość siebie i bliźniego
8. Motywacja i działanie

Cena:

370 zł. (8 spotkań trzygodzinnych + materiały), dla wpłat do dn. 3.10.2017r. cena promocyjna 340 zł.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. Grupy maksymalnie do 12 osób

Po ukończeniu warsztatów uczestnicy uzyskują świadectwo ukończenia szkolenia dot. umiejętności psychospołecznych (wg wzoru MEN).

Informacje i Zapisy:

tel. 607-894-417; kontakt@esse.edu.pl

http://esse.edu.pl/oferta/psychologia-i-duchowosc

Prowadząca:

Magdalena Zielińska - coach, mediator, członek Izby Coachingu oraz Polskiego Centrum Mediacji,
absolwentka pedagogiki społecznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz
Podyplomowego Studium Coachingu i Mentoringu na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS
i w Laboratorium Psychoedukacji, absolwentka i członek zespołu warsztatów „12 kroków ku pełni
życia" w Centrum Pomocy Duchowej przy ul. Skaryszewskiej. Szczęśliwa żona i mama dwóch nastoletnich
synów, jej pasją jest towarzyszenie osobom w zmianie i rozwoju ku osiąganiu pełni życia.

* II część warsztatów (w przygotowaniu): warsztaty z zakresu współpracy w grupie i umiejętności
liderskich w ujęciu chrześcijańskim.

Copyright © 12 KROKOW - Warsztaty rozwoju duchowego.