12kroków

GRUPA TERAPEUTYCZNA DLA MŁODZIEŻY

 

 

GRUPA TERAPEUTYCZNA DLA MŁODZIEŻY

 

    Zapraszamy młodzież do grupy terapeutycznej z elementami psychodramy, której celem jest poprawa radzenia sobie z emocjami, wzrost umiejętności społecznych, w tym praca nad prawidłową komunikacją, adekwatnym zachowaniem w sytuacjach kryzysowych, odpornością na stres, panowaniu nad złością.

Techniki psychodramatyczne wpisują się w naukowo potwierdzoną metodę dialogu motywującego, przynoszącą bardzo dobre efekty w leczeniu osób uzależnionych, czy to od substancji psychoaktywnych, czy od zachowań (uzależnienia behawioralne). Szeroko stosowane są w przypadku zaburzeń lękowych, nerwicowych; trudności w relacjach; w kryzysach; depresji.
Psychodrama stwarza unikalną możliwość przedstawienia w udramatyzowanej formie przeżyć, problemów, trudności i konfliktów w formie obrazowej. Na psychodramatycznej scenie „teatru terapeutycznego" są odgrywane wspomnienia minionych konkretnych zdarzeń, osobiste dramaty, fantazje, marzenia, sny oraz sytuacje z realnej, przeszłej lub przyszłej rzeczywistości. Role, postaci z wewnętrznego świata powoływane są na scenę, po to by rozwinąć w sposób dynamiczny przeżycie korektywnego doświadczenia i przełamać powtarzające się schematy zachowań destrukcyjnych.
Werbalne oddziaływania psychoterapeutyczne często nie są w stanie przebić się przez ścianę zaprzeczeń do głęboko skrywanych stanów emocjonalnych.
Dzieciom i młodzieży pomaga uporać się z nieśmiałością, biernością, wycofaniem społecznym, zbytnim przywiązaniem do gier komputerowych i internetu, kompulsywnym jedzeniem, agresją. Rozwija w nich kreatywność i spontaniczność, umacnia poczucie własnej wartości i sprawczości, umożliwia doświadczenie swoich zasobów, rozbudza wyobraźnię i intuicję.

 

TERMIN:
W trakcie ustaleń, gdy tylko zbierze sie wystarczająca liczba chętnych (zajęcia będą odbywały sie co tydzień w piątki od godz. 18.00 do 19.00).

MIEJSCE:
Poradnia Gocław, Parafia św. Patryka, ul. Rechniewskiego 14 (domek z zielonym dachem w ogrodzie przy kościele)

KOSZT: 50zł

ZAPISY: poradnia@12krokow.com.pl mail prosimy zatytułować "Grupa terapeutyczna dla młodzieży"
Potwierdzeniem uczestnictwa jest potwierdzony zapis i wniesienie opłaty za udział w zajęciach.
Numer konta: KAMEA KAMILA RACIĘCKA 81 1160 2202 0000 0003 7556 5983.


PROWADZĄCY: Monika Jędrusiak
Informacje merytoryczne o warsztatach tel: 693 68 32 62

Copyright © 12 KROKOW - Warsztaty rozwoju duchowego.