12kroków

INDYWIDUALNE KONSULTACJE DORADCZE I PSYCHOLOGICZNE W OBSZARZE ROZWOJU I KARIERY

INDYWIDUALNE KONSULTACJE DORADCZE I PSYCHOLOGICZNE W OBSZARZE ROZWOJU I KARIERY


Na konsultacje zapraszamy dorosłych poszukujących pracy, zmieniających zawód, planujących swoją karierę i rozwój osobisty, a także licealistów zastanawiających się nad wyborem dalszej ścieżki edukacji i kariery.


W czasie spotkania zajmujemy się:

- konstruowaniem CV, listu motywacyjnego
- przygotowaniem do rozmowy kwalifikacyjnej
- metodami aktywnego poszukiwania pracy
- wyznaczaniem celu zawodowego i planowaniem kariery
- rozpoznaniem predyspozycji i zainteresowań, identyfikacją mocnych i słabych stron
- pracą nad zwiększeniem motywacji i zaangażowania w poszukiwanie pracy

Cena:

Pierwsze spotkanie (60 min) jest bezpłatne. Koszt kolejnych spotkań 50 zł/60 min.

Miejsce i czas:

Centrum Pomocy Duchowej Księży Pallotynów w Warszawie przy ul. Skaryszewskiej 12.
Wtorki 17:00 i 18:15

Zapisy:

zacznijtuiteraz@gmail.com
W TYTULE maila proszę napisać: konsultacje indywidualne.

W treści maila proszę określić cel spotkania z doradcą i załączyć CV.
Na spotkanie prosimy przynieść wydrukowane CV.

Doradca:

Sylwia Gąsiorowska (Byszewska) - absolwentka psychologii pracy i stresu oraz pedagogiki, m. in. certyfikowany trener programu dla osób planujących karierę, szukających pracy i zmieniających zawód- „Spadochron”, Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego ośrodka INTRA, Treningu Zastępowania Agresji (ART), Racjonalnej Terapii Zachowania. Od trzech lat zajmuje się prowadzeniem konsultacji doradczych i psychologicznych w obszarze kariery, a także warsztatów, których celem jest pomoc w ocenie własnego potencjału, ukierunkowanie zawodowe. „W pracy zawodowej inspirujące są dla mnie słowa: Sukces to maksymalne wykorzystanie szans jakie masz, bo jestem przekonana, że punktem wyjścia na drodze rozwoju zawodowego jest zdobycie umiejętności dostrzegania możliwości i potencjału zarówno w sobie jak i otoczeniu”.

Copyright © 12 KROKOW - Warsztaty rozwoju duchowego.