12kroków

TRENING ZACHOWAŃ ASERTYWNYCH

 TRENING ZACHOWAŃ ASERTYWNYCH- 9 EDYCJA


Celem treningu jest nauka zachowań asertywnych, będących alternatywą dla zachowań agresywnych, manipulacyjnych i uległych. Do udziału w kursie zapraszamy osoby dorosłe, które chcą uczyć się jak dbać o własne dobro i interesy bez naruszania praw innych osób oraz jak budować relacje w rodzinie i pracy oparte na poczuciu szacunku względem siebie i innych.
Asertywność w ujęciu treningu to umiejętność znacznie bogatsza niż tylko sztuka mówienia „nie". Jest to wręcz styl życia, wyrażania siebie, myślenia i zachowania, który rozwija nie tylko tych, którzy go praktykują, ale może również inspirować innych do pozytywnych zmian.

W trakcie kursu uczestnicy poprzez praktyczne ćwiczenia uczą się jak:
• komunikować swoje uczucia i potrzeby
• skutecznie odmawiać, ale też wyrażać oczekiwania i prośby
• lepiej rozumieć i radzić sobie z własną złością
• radzić sobie z krytyką
• wyrażać konstruktywną informację zwrotną
• rozwijać asertywne przekonania wzmacniające poczucie dobrostanu psychicznego

Trening jest prowadzony w małych grupach (max 12 osób) metodami aktywizującymi, umożliwiającymi przećwiczenie umiejętności przydatnych w konkretnych sytuacjach życiowych uczestników. Praca w treningu polega na rozwijaniu swoich umiejętności i nabywaniu nowych w trzech sferach: myślenia, emocji, i zachowania. W każdej bowiem sytuacji towarzyszą nam pewne myśli oraz emocje i uczucia, które wpływają na to jak działamy, a to jak działamy wpływa na to jak się czujemy i co myślimy o sobie, dlatego, aby długotrwała zmiana była możliwa, konieczna jest praca we wszystkich trzech sferach.

Dodatkowo po zakończonym treningu uczestnicy potrzebujący indywidualnej konsultacji w obszarze rozwijania asertywnej postawy mają możliwość skorzystania z niej bezpłatnie w ciągu dwóch tygodni od zakończenia kursu.


Termin:
informacja o najbliższym terminie u prowadzącej pod adresem mailowym: treningrozwoj@gmail.com ( z wyłączeniem zajęć 28 grudnia).
Trening trwa łącznie 30 godzin zegarowych (10 spotkań). Spotkania odbywają się raz w tygodniu w czwartki w godzinach 17:45- 20:45.

Zapisy i informacja:
treningrozwoj@gmail.com mail proszę zatytułować TZA9. Zapisy przyjmujemy do 16 listopada.
Pod tym adresem można zgłaszać się również na kolejne edycje treningu, które zostaną zorganizowane jeżeli uzbiera się odpowiednia liczba uczestników.

Miejsce:
Centrum Pomocy Duchowej Księży Pallotynów przy ul. Skaryszewskiej 12 w Warszawie

Koszt:
500 zł


TRENER:
Sylwia Gąsiorowska - psycholog, absolwentka Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego ośrodka INTRA, licencjonowany trener Treningu Zastępowania Agresji. Ukończyła kurs pierwszego stopnia Racjonalnej Terapii Zachowania a także inne kursy z zakresu wsparcia psychologicznego. Tematyką asertywności, komunikacji i radzenia sobie ze złością zajmuje się od 2009 roku, szkoląc głównie osoby dorosłe. Swoją pracę trenerską poddaje superwizji w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.

 

Copyright © 12 KROKOW - Warsztaty rozwoju duchowego.