12kroków

TRENING ZACHOWAŃ ASERTYWNYCH

 TRENING ZACHOWAŃ ASERTYWNYCH- 10 EDYCJA


Celem treningu jest nauka zachowań asertywnych, będących alternatywą dla zachowań agresywnych, manipulacyjnych i uległych. Do udziału w kursie zapraszamy osoby dorosłe, które chcą uczyć się jak dbać o własne dobro i interesy bez naruszania praw innych osób oraz jak budować relacje w rodzinie i pracy oparte na poczuciu szacunku względem siebie i innych.
Asertywność w ujęciu treningu to umiejętność znacznie bogatsza niż tylko sztuka mówienia „nie". Jest to wręcz styl życia, wyrażania siebie, myślenia i zachowania, który rozwija nie tylko tych, którzy go praktykują, ale może również inspirować innych do pozytywnych zmian.

W trakcie kursu uczestnicy poprzez praktyczne ćwiczenia uczą się jak:
• komunikować swoje uczucia i potrzeby
• skutecznie odmawiać, ale też wyrażać oczekiwania i prośby
• lepiej rozumieć i radzić sobie z własną złością
• radzić sobie z krytyką
• wyrażać konstruktywną informację zwrotną
• rozwijać asertywne przekonania wzmacniające poczucie dobrostanu psychicznego

Trening jest prowadzony w małych grupach (max 12 osób) metodami aktywizującymi, umożliwiającymi przećwiczenie umiejętności przydatnych w konkretnych sytuacjach życiowych uczestników.

 
Termin:
12.04 – 28.06. 2018 (z wyłączeniem 3 maja i 31 maja).
Trening trwa łącznie 30 godzin zegarowych (10 spotkań). Spotkania odbywają się raz w tygodniu w czwartki w godzinach 17:45- 20:45.

Zapisy i informacja:
treningrozwoj@gmail.com mail proszę zatytułować TZA10. Zapisy przyjmujemy do 30 marca.
Pod tym adresem można zgłaszać się również na kolejne edycje treningu, które zostaną zorganizowane jeżeli uzbiera się odpowiednia liczba uczestników.

Miejsce:
Sala parafialna ( tzw. Kawiarenka) przy Parafii Św. Wincentego Pallottiego przy ul. Skaryszewskiej 12 w Warszawie

Koszt:
500 zł

TRENER:
Sylwia Gąsiorowska - psycholog, absolwentka Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego Ośrodka INTRA, licencjonowany trener Treningu Zastępowania Agresji. Ukończyła kurs pierwszego stopnia Racjonalnej Terapii Zachowania, kurs Focusingu a także inne kursy z zakresu wsparcia psychologicznego. Swoją pracę trenerską poddaje superwizji.

 

Copyright © 12 KROKOW - Warsztaty rozwoju duchowego.