12kroków

Anna Araczewska

Poniedziałek
Grupa zamknięta
od 11.00do 13.00

Zajęcia będą prowadzone przez Annę Araczewską w poniedziałki w godz. od 11.00 do 13.00 w Domu Parafialnym Parafi NMP Królowej Kościoła w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Planowany termin rozpoczęcia grupy to wrzesień/październik 2018 r. jednakże dopiero po zebraniu się odpowiedniej liczby osób oraz po odbyciu przez osoby zapisane obowiązkowych wykładów psychoedukacyjnych (o terminach i miejscu wykładów zostaną uczestnicy powiadomieni osobnym mailem)

koszt zajęć 45 zł za spotkanie płatne z góry każdego miesiąca, koszt materiałów (na cały warsztat) oraz wykładów 220 zł płatne przed rozpoczęciem wykładów.

Copyright © 12 KROKOW - Warsztaty rozwoju duchowego.