12kroków

Elżbieta Prus i Marcin Kałużyński

Wtorek
Grupa zamknięta
od 19.30do 21.30

Zajęcia będą prowadzone przez Marcina Kałużyńskiego i Elżbietę Prus we wtorki w godz. od 19.30 do 21.30 w Ośrodku Rodziny Rodzin przy ul. Łazienkowskiej 14.

Grupa rozpocznie się jednakże dopiero po zebraniu się odpowiedniej liczby osób oraz po odbyciu przez osoby zapisane obowiązkowych wykładów psychoedukacyjnych (o terminach wykładów zostaną uczestnicy powiadomieni osobnym mailem).

Koszt zajęć 50zł za spotkanie płatne z góry każdego miesiąca, koszt materiałów (na cały warsztat) oraz wykładów to 250zł płatne przed rozpoczęciem wykładów.

Copyright © 12 KROKOW - Warsztaty rozwoju duchowego.