12kroków

Ewa Wąsik

Piątek
Grupa zamknięta
od 16.45do 18.45

Zajęcia będą prowadzone przez Ewę Wąsik w piątki w godz. od 16.45 do 18.45 w Ośrodku Rodziny Rodzin przy ul. Łazienkowskiej 14 w Warszawie.

Planowany termin rozpoczęcia grupy to styczeń 2020 r. jednakże dopiero po zebraniu się odpowiedniej liczby osób oraz po odbyciu przez osoby zapisane obowiązkowych wykładów psychoedukacyjnych (o terminach i miejscu wykładów zostaną uczestnicy powiadomieni osobnym mailem)

koszt zajęć 45 zł za spotkanie płatne z góry każdego miesiąca, koszt materiałów (na cały warsztat) oraz wykładów 220 zł płatne przed rozpoczęciem wykładów.

Copyright © 12 KROKOW - Warsztaty rozwoju duchowego.