12kroków

Ala Długosz & Rajmund Narożniak

Wtorek
Grupa zamknięta
od 17.00do 19.00

Spotkania odbywać się będą w Centrum Pomocy Duchowej ul. Skaryszewska 12.
Termin rozpoczęcia planowany jest na luty/marzec 2018r.

Grupa rozpocznie się jednakże dopiero po zebraniu się odpowiedniej liczby osób oraz po odbyciu przez osoby zapisane obowiązkowych wykładów psychoedukacyjnych (o terminach i miejscu wykładów zostaną uczestnicy powiadomieni osobnym mailem)

koszt zajęć 40zł za spotkanie płatne z góry każdego miesiąca, koszt materiałów (na cały warsztat) oraz wykładów 140+60=200zł płatne przed rozpoczęciem wykładów

Copyright © 12 KROKOW - Warsztaty rozwoju duchowego.