12kroków

Magdalena Żebrowska i Krzysztof Wędołowski

Poniedziałek
Grupa zamknięta
od 17.00do 19.00

Zajęcia będą prowadzone przez Magdalenę Żebrowską i Krzysztofa Wędołowskiego w poniedziałki w godz. od 17.00 do 19.00 w Centrum Pomocy Duchowej ks. Pallotynów na pradze przy ul. Skaryszewskiej 12 (wejście po schodkach w dół od ul. Lubelskiej).

Planowany termin rozpoczęcia grupy to wrzesień 2019 r. jednakże dopiero po zebraniu się odpowiedniej liczby osób oraz po odbyciu przez osoby zapisane obowiązkowych wykładów psychoedukacyjnych (o terminach i miejscu wykładów zostaną uczestnicy powiadomieni osobnym mailem)

koszt zajęć 45 zł za spotkanie płatne z góry każdego miesiąca, koszt materiałów (na cały warsztat) oraz wykładów 220 zł płatne przed rozpoczęciem wykładów.

Grupa zamknięta
od 17.00do 19.00

Spotkania odbywać się będą w Centrum Pomocy Duchowej ul. Skaryszewska 12. Termin rozpoczęcia planowany jest na marzec 2017

Grupa rozpocznie się jednakże dopiero po zebraniu się odpowiedniej liczby osób oraz po odbyciu przez osoby zapisane obowiązkowych wykładów psychoedukacyjnych odbywających się w soboty w domu Prowincji Pallotynów przy ul. Skaryszewskiej 12. (o terminach wykładów zostaną uczestnicy powiadomieni osobnym mailem)

koszt zajęć 40zł za spotkanie płatne z góry każdego miesiąca, koszt materiałów (na cały warsztat) oraz wykładów 140+60=200zł płatne przed rozpoczęciem wykładów

Copyright © 12 KROKOW - Warsztaty rozwoju duchowego.