12kroków

Magdalena Żebrowska i Krzysztof Wędołowski

Poniedziałek
Grupa zamknięta
od 17.00do 19.00

Spotkania odbywać się będą w Centrum Pomocy Duchowej ul. Skaryszewska 12. Termin rozpoczęcia planowany jest na marzec 2017

Grupa rozpocznie się jednakże dopiero po zebraniu się odpowiedniej liczby osób oraz po odbyciu przez osoby zapisane obowiązkowych wykładów psychoedukacyjnych odbywających się w soboty w domu Prowincji Pallotynów przy ul. Skaryszewskiej 12. (o terminach wykładów zostaną uczestnicy powiadomieni osobnym mailem)

koszt zajęć 40zł za spotkanie płatne z góry każdego miesiąca, koszt materiałów (na cały warsztat) oraz wykładów 140+60=200zł płatne przed rozpoczęciem wykładów

Copyright © 12 KROKOW - Warsztaty rozwoju duchowego.