12kroków

Paweł Surma

Wtorek
Grupa zamknięta
od 09.15do 11.15

Zajęcia będą prowadzone przez Pawła Surmę we wtorki w godz. od 9.15 do 11.15  w Ośrodku Psychologów Chrześcijańskich "Bednarska" w Warszawie przy ul. Mariensztat 8

Planowany termin rozpoczęcia grupy to kwiecień/maj 2019 r. jednakże dopiero po zebraniu się odpowiedniej liczby osób oraz po odbyciu przez osoby zapisane obowiązkowych wykładów psychoedukacyjnych (o terminach i miejscu wykładów zostaną uczestnicy powiadomieni osobnym mailem)

koszt zajęć 45 zł za spotkanie płatne z góry każdego miesiąca, koszt materiałów (na cały warsztat) oraz wykładów 220 zł płatne przed rozpoczęciem wykładów.

Grupy Warszawa SPCh
Copyright © 12 KROKOW - Warsztaty rozwoju duchowego.