12kroków

Paweł Surma

Poniedziałek
Grupa zamknięta
od 19.15do 21.15

Spotkania odbywać się będą przy parafii Matki Bożej Anielskiej, ul. Modzelewskiego 98 A (Stacja Metra Wierzbno)

Grupa rozpocznie się w grudniu jednakże dopiero po zebraniu sie odpowiedniej liczby osób oraz po odbyciu przez osoby zapisane obowiazkowych wykładów psychoedukacyjnych odbywających się w soboty w domu Prowincji Pallotynów przy ul. Skaryszewskiej 12. (o terminach wykładów zostaną uczestnicy powiadomieni osobnym mailem)

koszt zajęć 45 zł za spotkanie płatne z góry każdego miesiąca, koszt materiałów (na cały warsztat) oraz wykładów 140+60=200 zł płatne przed rozpoczęciem wykładów

Wtorek
Grupa zamknięta
od 09.15do 11.15

Zajęcia będą prowadzone przez Pawła Surmę we wtorki w godz. od 9.15 do 11.15  w Ośrodku Psychologów Chrześcijańskich "Bednarska" w Warszawie przy ul. Mariensztat 8

Planowany termin rozpoczęcia grupy to kwiecień/maj 2019 r. jednakże dopiero po zebraniu się odpowiedniej liczby osób oraz po odbyciu przez osoby zapisane obowiązkowych wykładów psychoedukacyjnych (o terminach i miejscu wykładów zostaną uczestnicy powiadomieni osobnym mailem)

koszt zajęć 45 zł za spotkanie płatne z góry każdego miesiąca, koszt materiałów (na cały warsztat) oraz wykładów 220 zł płatne przed rozpoczęciem wykładów.

Grupa zamknięta
od 12.00do 14.00

Spotkania odbywać się będą w Ośrodku Psychologów Chrześcijańskich "Bednarska" w Warszawie przy ul. Bednarskiej 28/30
Termin rozpoczęcia planowany jest na listopad/grudzień 2017

Grupa rozpocznie się jednakże dopiero po zebraniu się odpowiedniej liczby osób oraz po odbyciu przez osoby zapisane obowiązkowych wykładów psychoedukacyjnych odbywających się w soboty w domu Prowincji Pallotynów przy ul. Skaryszewskiej 12. (o terminach wykładów zostaną uczestnicy powiadomieni osobnym mailem)

koszt zajęć 45 zł za spotkanie płatne z góry każdego miesiąca, koszt materiałów (na cały warsztat) oraz wykładów 140+60=200 zł płatne przed rozpoczęciem wykładów

Grupy Warszawa SPCh
Copyright © 12 KROKOW - Warsztaty rozwoju duchowego.