12kroków

Anna Araczewska & Robert Nowicki

Środa
Grupa zamknięta
od 10.00do 12.00

Zajęcia będą prowadzone przez Annę Araczewską i Roberta Nowickiego w środy w godz. od 10.00 do 12.00 w Domu Parafialnym przy Parafii Św. Jana Kantego na Żoliborzu przy ul. Krasińskiego 31 w Warszawie.

Planowany termin rozpoczęcia grupy to miesiąc kwiecień 2020 r. jednakże dopiero po zebraniu się odpowiedniej liczby osób oraz po odbyciu przez osoby zapisane obowiązkowych wykładów psychoedukacyjnych (o terminach i miejscu wykładów zostaną uczestnicy powiadomieni osobnym mailem)

koszt zajęć 45 zł za spotkanie płatne z góry każdego miesiąca, koszt materiałów (na cały warsztat) oraz wykładów 220 zł płatne przed rozpoczęciem wykładów.

 

Copyright © 12 KROKOW - Warsztaty rozwoju duchowego.