12kroków

Elżbieta Wiewiórkowska

Środa
Grupa zamknięta
od 17.30do 19.30

Zajęcia będą prowadzone przez Elżbietę Wiewiórkowską w środy w godz. od 17.30 do 19.30 w Ośrodku Rodziny Rodzin przy ul. Łazienkowskiej 14

Planowany termin rozpoczęcia grupy to październik/listopad 2018 r. jednakże dopiero po zebraniu się odpowiedniej liczby osób oraz po odbyciu przez osoby zapisane obowiązkowych wykładów psychoedukacyjnych (o terminach i miejscu wykładów zostaną uczestnicy powiadomieni osobnym mailem)

koszt zajęć 45 zł za spotkanie płatne z góry każdego miesiąca, koszt materiałów (na cały warsztat) oraz wykładów 220 zł płatne przed rozpoczęciem wykładów.

 

Copyright © 12 KROKOW - Warsztaty rozwoju duchowego.