12kroków

Elżbieta Wiewiórkowska

Środa
Grupa zamknięta
od 17.30do 19.30

Zajęcia są prowadzone przez Elżbietę Wiewiórkowską w środy w godz. od 17.30 do 19.30 w Ośrodku Rodziny Rodzin przy ul. Łazienkowskiej 14.

koszt zajęć 45 zł za spotkanie płatne z góry każdego miesiąca, koszt materiałów (na cały warsztat) oraz wykładów 220 zł płatne przed rozpoczęciem wykładów.

 

Grupa zamknięta
od 17.00do 19.00

Zajęcia będą prowadzone przez Elżbietę Wiewiórkowską w środy w godz. od 17.00 do 19.00 w Ośrodku Rodziny Rodzin przy ul. Łazienkowskiej 14 w Warszawie.

Planowany termin rozpoczęcia grupy to jesień 2021 r. jednakże dopiero po zebraniu się odpowiedniej liczby osób oraz po odbyciu przez osoby zapisane obowiązkowych wykładów psychoedukacyjnych (o terminach i miejscu wykładów zostaną uczestnicy powiadomieni osobnym mailem)

Koszt zajęć 50 zł za spotkanie płatne z góry każdego miesiąca, koszt materiałów (na cały warsztat) oraz wykładów 250 zł płatne przed rozpoczęciem wykładów.

Grupa zamknięta
od 19.30do 21.30

Zajęcia będą prowadzone przez Elżbietę Wiewiórkowską w środy w godz. od 19.30 do 21.30 w Ośrodku Rodziny Rodzin przy ul. Łazienkowskiej 14.

Planowany termin rozpoczęcia grupy to jesień 2021 r. jednakże dopiero po zebraniu się odpowiedniej liczby osób oraz po odbyciu przez osoby zapisane obowiązkowych wykładów psychoedukacyjnych (o terminach i miejscu wykładów zostaną uczestnicy powiadomieni osobnym mailem)

Koszt zajęć 50 zł za spotkanie płatne z góry każdego miesiąca, koszt materiałów (na cały warsztat) oraz wykładów 250 zł płatne przed rozpoczęciem wykładów.

Copyright © 12 KROKOW - Warsztaty rozwoju duchowego.