12kroków

Anna Świętochowska & Robert Nowicki

Środa
Grupa zamknięta
od 18.30do 20.30

Zajęcia będą prowadzone przez Annę Świętochowską i Roberta Nowickiego w środy w godz. od 18.30 do 20.30 przy Pw. Św. Andrzeja Apostoła przy ul. Chłodnej 9 w Warszawie.

Planowany termin rozpoczęcia grupy to wrzesień 2019 r. jednakże dopiero po zebraniu się odpowiedniej liczby osób oraz po odbyciu przez osoby zapisane obowiązkowych wykładów psychoedukacyjnych (o terminach i miejscu wykładów zostaną uczestnicy powiadomieni osobnym mailem)

koszt zajęć 45 zł za spotkanie płatne z góry każdego miesiąca, koszt materiałów (na cały warsztat) oraz wykładów 220 zł płatne przed rozpoczęciem wykładów.

Copyright © 12 KROKOW - Warsztaty rozwoju duchowego.