12kroków

ks. Jacek Zakrzewski

Wtorek
Grupa zamknięta
od 16.30do 18.30

Spotkania odbywać się będą w szkole językowej Leader School przy ul. Reformackiej 10, (III piętro) w Białej Podlaskiej. 

Termin rozpoczęcia planowany jest na kwiecień 2020. Grupa rozpocznie się w planowanym terminie jednakże dopiero po zebraniu się odpowiedniej liczby osób.

Koszt zajęć 45zł za spotkanie płatne z góry każdego miesiąca, koszt materiałów (na cały warsztat) 160zł

Copyright © 12 KROKOW - Warsztaty rozwoju duchowego.