12kroków

Jarosław Mateuszczyk

Środa
Grupa zamknięta
od 19.30do 21.30

Spotkania odbywać się będą w parafii rzymsko-katolickiej pod wezwaniem Świętego Jana Kantego, ul. Ks. J. Schabowskiego 2 w Legionowie.
Termin rozpoczęcia planowany jest na kwiecień 2018r.

Grupa rozpocznie się jednakże dopiero po zebraniu się odpowiedniej liczby osób oraz po odbyciu przez osoby zapisane obowiązkowych wykładów psychoedukacyjnych (o terminach i miejscu wykładów zostaną uczestnicy powiadomieni osobnym mailem)

koszt zajęć 40zł za spotkanie płatne z góry każdego miesiąca, koszt materiałów (na cały warsztat) oraz wykładów 140+60=200zł płatne przed rozpoczęciem wykładów

Grupa zamknięta
od 17.00do 19.00

Zajęcia będą prowadzone przez Jarosława Mateuszczyka w środy w godz. od 17.00 do 19.00 przy parafii rzymsko-katolickiej pod wezwaniem Świętego Jana Kantego, ul. Ks. J. Schabowskiego 2 w Legionowie.

Planowany termin rozpoczęcia grupy to listopad 2019 r. jednakże dopiero po zebraniu się odpowiedniej liczby osób oraz po odbyciu przez osoby zapisane obowiązkowych wykładów psychoedukacyjnych (o terminach i miejscu wykładów zostaną uczestnicy powiadomieni osobnym mailem)

koszt zajęć 45 zł za spotkanie płatne z góry każdego miesiąca, koszt materiałów (na cały warsztat) oraz wykładów 220 zł płatne przed rozpoczęciem wykładów.

Grupa zamknięta
od 17.00do 19.00

Spotkania odbywać się będą w parafii rzymsko-katolickiej pod wezwaniem Świętego Jana Kantego, ul. Ks. J. Schabowskiego 2 w Legionowie. Termin rozpoczęcia planowany jest na wrzesień 2017

Grupa rozpocznie się jednakże dopiero po zebraniu się odpowiedniej liczby osób oraz po odbyciu przez osoby zapisane obowiązkowych wykładów psychoedukacyjnych odbywających się w soboty w domu Prowincji Pallotynów przy ul. Skaryszewskiej 12. (o terminach wykładów zostaną uczestnicy powiadomieni osobnym mailem)

koszt zajęć 40zł za spotkanie płatne z góry każdego miesiąca, koszt materiałów (na cały warsztat) oraz wykładów 140+60=200zł płatne przed rozpoczęciem wykładów

Grupy Legionowo
Copyright © 12 KROKOW - Warsztaty rozwoju duchowego.