12kroków

Justyna Urbanek

Poniedziałek
Grupa zamknięta
od 17.00do 19.00

Zajęcia będą prowadzone przez Justynę Urbanek w poniedziałki w godz. od 17.00 do 19.00 przy Pw. Św. Andrzeja Apostoła przy ul. Chłodnej 9 w Warszawie.

Planowany termin rozpoczęcia grupy to marzec 2020 r. jednakże dopiero po zebraniu się odpowiedniej liczby osób oraz po odbyciu przez osoby zapisane obowiązkowych wykładów psychoedukacyjnych (o terminach i miejscu wykładów zostaną uczestnicy powiadomieni osobnym mailem)

koszt zajęć 45 zł za spotkanie płatne z góry każdego miesiąca, koszt materiałów (na cały warsztat) oraz wykładów 220 zł płatne przed rozpoczęciem wykładów.

Wtorek
Grupa zamknięta
od 12.30do 14.30

Zajęcia będą prowadzone przez Justynę Urbanek we wtorki w godz. od 12.30 do 14.30 przy Pw. Św. Andrzeja Apostoła przy ul. Chłodnej 9 w Warszawie.

Planowany termin rozpoczęcia grupy to marzec 2020 r. jednakże dopiero po zebraniu się odpowiedniej liczby osób oraz po odbyciu przez osoby zapisane obowiązkowych wykładów psychoedukacyjnych (o terminach i miejscu wykładów zostaną uczestnicy powiadomieni osobnym mailem)

koszt zajęć 45 zł za spotkanie płatne z góry każdego miesiąca, koszt materiałów (na cały warsztat) oraz wykładów 220 zł płatne przed rozpoczęciem wykładów.

Copyright © 12 KROKOW - Warsztaty rozwoju duchowego.