12kroków

Paweł Surma

Wtorek
Grupa zamknięta
od 12.00do 14.00

Zajęcia będą prowadzone przez Pawła Surmę we wtorki w godz. od 12.00 do 14.00 przy parafii Św. Andrzeja Apostoła przy ul. Chłodnej 9 w Warszawie.

Planowany termin rozpoczęcia grupy to jesień 2020r. jednakże dopiero po zebraniu się odpowiedniej liczby osób oraz po odbyciu przez osoby zapisane obowiązkowych wykładów psychoedukacyjnych (o terminach i miejscu wykładów zostaną uczestnicy powiadomieni osobnym mailem)

koszt zajęć 50 zł za spotkanie płatne z góry każdego miesiąca, koszt materiałów (na cały warsztat) oraz wykładów 250 zł płatne przed rozpoczęciem wykładów.

Copyright © 12 KROKOW - Warsztaty rozwoju duchowego.