12kroków

Hanna Zawistowicz

Poniedziałek
Grupa zamknięta
od 17.00do 19.00

Grupa spotykać się będzie w Parafii pw. Odkupiciela Człowieka, ul Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11, (sala gimnastyczna przy kancelarii parafialnej) sala 8

Planowany termin rozpoczęcia grupy to październik 2018 r. jednakże dopiero po zebraniu się odpowiedniej liczby osób.

koszt zajęć 45 zł za spotkanie płatne z góry każdego miesiąca, koszt materiałów (na cały warsztat) 150 zł płatne po potwierdzeniu zapisu do grupy.

Grupa zamknięta
od 19.30do 21.30

Grupa spotykać się będzie w Parafii pw. Odkupiciela Człowieka, ul Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11, (sala gimnastyczna przy kancelarii parafialnej) sala 8

Planowany termin rozpoczęcia grupy to październik 2018 r. jednakże dopiero po zebraniu się odpowiedniej liczby osób.

koszt zajęć 45 zł za spotkanie płatne z góry każdego miesiąca, koszt materiałów (na cały warsztat) 150 zł płatne po potwierdzeniu zapisu do grupy.

Czwartek
Grupa zamknięta
od 17.00do 19.00

Spotkania odbywać się będą w Parafii Matki Bożej Ostrobramskiej prowadzonej przez ojców Kapucynów, ul. Pana Tadeusza 16a, salka katechetyczna w piwnicy kościoła.

Koszt zajęć 40zł za spotkanie płatne z góry każdego miesiąca, koszt materiałów (na cały warsztat) 140zł

Termin rozpoczęcia planowany jest na marzec 2017, jednakże dopiero po zebraniu się odpowiedniej liczby osób.

Grupa zamknięta
od 19.30do 21.30

Spotkania odbywać się będą w Parafii Matki Bożej Ostrobramskiej prowadzonej przez ojców Kapucynów, ul. Pana Tadeusza 16a, salka katechetyczna w piwnicy kościoła.

Koszt zajęć 40zł za spotkanie płatne z góry każdego miesiąca, koszt materiałów (na cały warsztat) 140zł

Termin rozpoczęcia planowany jest na marzec 2017, jednakże dopiero po zebraniu się odpowiedniej liczby osób.

Grupy Olsztyn
Copyright © 12 KROKOW - Warsztaty rozwoju duchowego.