12kroków

Hanna Zawistowicz

Poniedziałek
Grupa zamknięta
od 17.00do 19.00

Grupa spotykać się będzie w Parafii pw. Odkupiciela Człowieka, ul Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11, (sala gimnastyczna przy kancelarii parafialnej) sala 8

Planowany termin rozpoczęcia grupy to październik 2018 r. jednakże dopiero po zebraniu się odpowiedniej liczby osób.

koszt zajęć 45 zł za spotkanie płatne z góry każdego miesiąca, koszt materiałów (na cały warsztat) 150 zł płatne po potwierdzeniu zapisu do grupy.

Grupa zamknięta
od 19.30do 21.30

Grupa spotykać się będzie w Parafii pw. Odkupiciela Człowieka, ul Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11, (sala gimnastyczna przy kancelarii parafialnej) sala 8

Planowany termin rozpoczęcia grupy to październik 2018 r. jednakże dopiero po zebraniu się odpowiedniej liczby osób.

koszt zajęć 45 zł za spotkanie płatne z góry każdego miesiąca, koszt materiałów (na cały warsztat) 150 zł płatne po potwierdzeniu zapisu do grupy.

Copyright © 12 KROKOW - Warsztaty rozwoju duchowego.