12kroków

Wiesława Jaworska i Hanna Zawistowicz

Poniedziałek
Grupa zamknięta
od 17.00do 19.00

Zajęcia są prowadzone przez Hannę Zawistowicz i Wiesławę Jaworską w poniedziałki w godz. od 17.00 do 19.00 przy Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela na ul. Wyszyńskiego 11 w Olsztynie (w budynku szkoły katolickiej).


Grupa rozpoczęcła zajęcia w lutym 2023 r.


koszt zajęć 60 zł za spotkanie płatne z góry każdego miesiąca, koszt materiałów (na cały warsztat) 190 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć.

Copyright © 12 KROKOW - Warsztaty rozwoju duchowego.