12kroków

Justyna Urbanek

Poniedziałek
Grupa zamknięta
od 17.00do 19.00

Spotkania odbywać się będą w Parafii Matki Bożej z Lourdes, ul. Wileńska 69. Termin rozpoczęcia planowany jest na listopad 2017r.

Grupa rozpocznie się jednakże dopiero po zebraniu się odpowiedniej liczby osób oraz po odbyciu przez osoby zapisane obowiązkowych wykładów psychoedukacyjnych odbywających się w soboty w domu Prowincji Pallotynów przy ul. Skaryszewskiej 12. (o terminach wykładów zostaną uczestnicy powiadomieni osobnym mailem)

koszt zajęć 40zł za spotkanie płatne z góry każdego miesiąca, koszt materiałów (na cały warsztat) oraz wykładów 140+60=200zł płatne przed rozpoczęciem wykładów

Wtorek
Grupa zamknięta
od 17.00do 19.00

Zajęcia będą prowadzone przez Justynę Urbanek w środy w godz. od 17.00 do 19.00 w Parafii Matki Bożej z Lourdes, ul. Wileńska 69

Planowany termin rozpoczęcia grupy to marzec 2019 r. jednakże dopiero po zebraniu się odpowiedniej liczby osób oraz po odbyciu przez osoby zapisane obowiązkowych wykładów psychoedukacyjnych (o terminach i miejscu wykładów zostaną uczestnicy powiadomieni osobnym mailem)

koszt zajęć 45 zł za spotkanie płatne z góry każdego miesiąca, koszt materiałów (na cały warsztat) oraz wykładów 220 zł płatne przed rozpoczęciem wykładów.

Grupa zamknięta
od 12.30do 14.30

Spotkania odbywać się będą w Centrum Pomocy Duchowej ul. Skaryszewska 12. Termin rozpoczęcia planowany jest na październik 2017r.

Grupa rozpocznie się jednakże dopiero po zebraniu się odpowiedniej liczby osób oraz po odbyciu przez osoby zapisane obowiązkowych wykładów psychoedukacyjnych odbywających się w soboty w domu Prowincji Pallotynów przy ul. Skaryszewskiej 12. (o terminach wykładów zostaną uczestnicy powiadomieni osobnym mailem)

koszt zajęć 40zł za spotkanie płatne z góry każdego miesiąca, koszt materiałów (na cały warsztat) oraz wykładów 140+60=200zł płatne przed rozpoczęciem wykładów

Copyright © 12 KROKOW - Warsztaty rozwoju duchowego.