12kroków

Justyna Urbanek

Wtorek
Grupa zamknięta
od 17.00do 19.00

Zajęcia będą prowadzone przez Justynę Urbanek w środy w godz. od 17.00 do 19.00 w Parafii Matki Bożej z Lourdes, ul. Wileńska 69

Planowany termin rozpoczęcia grupy to marzec 2019 r. jednakże dopiero po zebraniu się odpowiedniej liczby osób oraz po odbyciu przez osoby zapisane obowiązkowych wykładów psychoedukacyjnych (o terminach i miejscu wykładów zostaną uczestnicy powiadomieni osobnym mailem)

koszt zajęć 45 zł za spotkanie płatne z góry każdego miesiąca, koszt materiałów (na cały warsztat) oraz wykładów 220 zł płatne przed rozpoczęciem wykładów.

Copyright © 12 KROKOW - Warsztaty rozwoju duchowego.