12kroków

Krzysztof Wędołowski

Poniedziałek
Grupa zamknięta
od 10.00do 12.00

Spotkania odbywać się będą w Centrum Pomocy Duchowej ul. Skaryszewska 12.
Termin rozpoczęcia planowany jest na marzec 2018r.

Grupa rozpocznie się jednakże dopiero po zebraniu się odpowiedniej liczby osób oraz po odbyciu przez osoby zapisane obowiązkowych wykładów psychoedukacyjnych (o terminach i miejscu wykładów zostaną uczestnicy powiadomieni osobnym mailem)

koszt zajęć 40zł za spotkanie płatne z góry każdego miesiąca, koszt materiałów (na cały warsztat) oraz wykładów 140+60=200zł płatne przed rozpoczęciem wykładów

Grupa zamknięta
od 19.30do 21.30

Zajęcia będą prowadzone przez Krzysztofa Wędołowskiego w poniedziałki w godz. od 19.30 do 21.30 w Centrum Pomocy Duchowej ks. Pallotynów na Pradze przy ul. Skaryszewskiej 12 (wejście po schodkach w dół od ul. Lubelskiej).

Planowany termin rozpoczęcia grupy to wrzesień 2019 r. jednakże dopiero po zebraniu się odpowiedniej liczby osób oraz po odbyciu przez osoby zapisane obowiązkowych wykładów psychoedukacyjnych (o terminach i miejscu wykładów zostaną uczestnicy powiadomieni osobnym mailem)

koszt zajęć 45 zł za spotkanie płatne z góry każdego miesiąca, koszt materiałów (na cały warsztat) oraz wykładów 220 zł płatne przed rozpoczęciem wykładów.

Wtorek
Grupa zamknięta
od 19.30do 21.30

Zajęcia będą prowadzone przez Krzysztofa Wędołowskiego we wtorki w godz. od 19.30 do 21.30 w Centrum Pomocy Duchowej ks. Pallotynów na pradze przy ul. Skaryszewskiej 12 (wejscie po schodkach w dół od ul. Lubelskiej).

Planowany termin rozpoczęcia grupy to wrzesień/październik 2018 r. jednakże dopiero po zebraniu się odpowiedniej liczby osób oraz po odbyciu przez osoby zapisane obowiązkowych wykładów psychoedukacyjnych (o terminach i miejscu wykładów zostaną uczestnicy powiadomieni osobnym mailem)

koszt zajęć 45 zł za spotkanie płatne z góry każdego miesiąca, koszt materiałów (na cały warsztat) oraz wykładów 220 zł płatne przed rozpoczęciem wykładów.

Grupa zamknięta
od 17.00do 19.00

Spotkania odbywać się będą w Centrum Pomocy Duchowej ul. Skaryszewska 12. Termin rozpoczęcia planowany jest na wrzesień 2020r.

Grupa rozpocznie się po zebraniu się odpowiedniej liczby osób oraz po odbyciu przez osoby zapisane obowiązkowych wykładów psychoedukacyjnych odbywających się w soboty w domu Prowincji Pallotynów przy ul. Skaryszewskiej 12. (o terminach wykładów zostaną uczestnicy powiadomieni osobnym mailem)

koszt zajęć 45zł za spotkanie płatne z góry każdego miesiąca, koszt materiałów (na cały warsztat) oraz wykładów 220zł płatne przed rozpoczęciem wykładów

Czwartek
Grupa zamknięta
od 19.30do 21.30

Zajęcia będą prowadzone przez Krzysztofa Wędołowskiego w czwartki w godz. od 19.30 do 21.30 w Centrum Pomocy Duchowej ks. Pallotynów na pradze przy ul. Skaryszewskiej 12 (wejscie po schodkach w dół od ul. Lubelskiej).

Planowany termin rozpoczęcia grupy to wrzesień/październik 2018 r. jednakże dopiero po zebraniu się odpowiedniej liczby osób oraz po odbyciu przez osoby zapisane obowiązkowych wykładów psychoedukacyjnych (o terminach i miejscu wykładów zostaną uczestnicy powiadomieni osobnym mailem)

koszt zajęć 45 zł za spotkanie płatne z góry każdego miesiąca, koszt materiałów (na cały warsztat) oraz wykładów 220 zł płatne przed rozpoczęciem wykładów.

Copyright © 12 KROKOW - Warsztaty rozwoju duchowego.