12kroków

Ewa Wąsik

Poniedziałek
Grupa zamknięta
od 17.00do 19.00

Zajęcia będą się odbywały w Parafii Matki Bożej z Lourdes, ul. Wileńska 69

Grupa rozpocznie się w listopadzie jednakże dopiero po zebraniu sie odpowiedniej liczby osób oraz po odbyciu przez osoby zapisane obowiazkowych wykładów psuchoedukacyjnych odbywających się w soboty w domu Prowincji Pallotynów przy ul. Skaryszewskiej 12. (o terminach wykładów zostaną uczestnicy powiadomieni osobnym mailem)

koszt zajęć 40 zł za spotkanie płatne z góry każdego miesiąca, koszt materiałów (na cały warsztat) oraz wykładów 140+60=200 zł płatne przed rozpoczęciem wykładów

Copyright © 12 KROKOW - Warsztaty rozwoju duchowego.